20.02.2012 r. - Rewitalizacja Miasta Ścinawa - zapytanie ofertowe

dok id: 74

Lubin dnia 20.02.2012 r.

CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
zaprasza

do złożenia ofert na zadanie pn:


Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn:

Rewitalizacja Miasta Ścinawa”


Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 1. Zamawiający:

  Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa.

 2. Opis przedmiotu zamówienia

  Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na zadanie pn.
  „Rewitalizacja Miasta Ścinawa” dla budynków.

  W zakres opracowania wchodzi:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontów budynków:

   1. budynek wspólnoty ul. Jana Pawła II 6 (wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji zewnętrznej północnej i wschodniej.)
   2. budynek wspólnoty ul. Szeroka 26 (naprawa elewacji zewnętrznej południowej.)
   3. budynek wspólnoty ul. Szkolna 2 (wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji zewnętrznej wschodniej i południowej.)
   4. budynek wspólnoty ul. Lipowa 8 (wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej.)
   5. budynek wspólnoty ul. Lipowa 10 (naprawa elewacji zewnętrznej, wymiana pokrycia dachowego.)
   6. budynek wspólnoty ul. Głogowska 8 (wymiana pokrycia dachowego, wymiana lub naprawa więźby dachowej, naprawa elewacji zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa lub wymiana schodów drewnianych, malowanie klatki schodowej.)
   7. budynek wspólnoty ul. Batorego 22 (naprawa elewacji zewnętrznej wschodniej, południowej i zachodniej, wymiana pokrycia dachowego.)
   8. budynek wspólnoty ul. Rynek 5 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, naprawa schodów drewnianych, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa elewacji zewnętrznej i jej docieplenie, malowanie klatki schodowej.)
  2. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
  3. Uzyskanie koniecznych uzgodnień.
  4. Projekty techniczne w branży elektrycznej, budowlanej; 4egz.
  5. Wykonanie kosztorysów inwestorskich.
  6. Wykonanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 2,5 miesiąca od daty podpisania umowy.

Dokumenty do pobrania