13.09.2012 r. - Zapytanie ofertowe Remont Ścinawa ul. Lipowa 10

dok id: 103

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lipowa 10 w Ścinawie , prosimy o złożenie oferty na wykonanie robót - Remont - wymiana pokrycia dachowego oraz remoncie elewacji frontowej , tylnej i bocznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rewitalizacji miasta Ścinawy w budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz robotami towarzyszącymi-zakres robót w załączeniu.

Dokumenty do pobrania