12.09.2012 r. - Zapytanie ofertowe Remont Ścinawa ul. Lipowa 8

dok id: 104

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lipowa 8 w Ścinawie , prosimy o złożenie oferty na wykonanie robót - Remont - wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w rewitalizacji miasta Ścinawy w budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz robotami towarzyszącymi-zakres robót w załączeniu.

Dokumenty do pobrania