12.09.2012 r. - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji i wymiana pokrycia dachowego budynku przy ulicy Jana Pawła II 6 W Ścinawie

dok id: 105

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 6 w Ścinawie , prosimy o złożenie oferty na wykonanie robót - Remont elewacji północnej i wschodniej , wymiana pokrycia dachowego w rewitalizacji miasta Ścinawy w budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi-zakres robót w załączeniu.

Dokumenty do pobrania