16.09.2013 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: Rewitalizacja budynku ul. Szeroka 26, Ścinawa

dok id: 112

Na dwie części zapytania ofertowego najkorzystniejsza ofertę złożyła firma: IMPOL - BUD Lidia Maciejewska Słupia pod Kępnem ul. Radosna 3, 63-604 Baranów. Wykonawca spełnia warunki udziału w zapytaniu oraz przedstawił najniższą cenę.

  • Część I - na kwotę 98 091,92 zł
  • Część II - na kwotę 61 516,36 zł

Dokumenty do pobrania