10.12.2013 r. - Rewitalizacja Miasta Ścinawa (ul. Jana Pawła II 6, ul. Szeroka 26, ul. Głogowska 8)

dok id: 114

Burmistrz Ścinawy

ZAPRASZA do złożenia oferty na zadanie pn.:
Rewitalizacja budynku, ul. Jana Pawia II 6, Ścinawa, Rewitalizacja budynku ul. Szeroka 26, Ścinawa, Rewitalizacja budynku ul. Głogowska 8, Ścinawa,
w ramach zadania pn. Rewitalizacja Miasta Ścinawa
dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach, Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, Działanie 9.2. „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców’ ’ współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dokumenty do pobrania