16.09.2014 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 129

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych w budynku 3 klatkowym, 4 piętra. Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 25 września 2014 r. do godziny 14:00.

Dokumenty do pobrania