16.10.2014 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 131

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie czyszczenia rynien i ich naprawę w miejscach tego wymagających, poprawę obróbki blacharskiej w klatce G nad mieszkaniem 7 oraz uzupełnienie brakujących kratek na kominach w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Górnica 2 a - 2h w Lubinie

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin.

Dokumenty do pobrania