14.11.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 20-24

dok id: 132

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na budynku ul. Mickiewicza 20-22-24 w Lubinie (budynek 3 klatkowy, 4 piętra oraz teren wokół budynku i śmietnika).

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin, w terminie do 28 listopada 2014 r. do godziny 14:00.

Dokumenty do pobrania