18.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 21 W ŚCINAWIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 136

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu z dachówki ceramicznej na Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 21 w Ścinawa . Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-pażdziernik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 08 Sierpnia 2014 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

Dokumenty do pobrania