7.04.2015 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE

dok id: 171

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu elektrycznego w budynkach mieszkalnych i instalacji odgromowej w 30 budynkach 801 lokalach na terenie Lubina, Polkowic, Ścinawy, Głogowa i Chocianowa zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego.

Termin składania 16.04.2015r. do godziny 12:00. Oferta powinna zawierać:

  • cenę brutto za jeden lokal
  • cenę brutto za instalację odgromową na jednym budynku
  • referencje

Termin wykonania przeglądów do 20.06.2015r.

Osoba do kontaktu Miś Mieczysław tel. 503 188 000.

Dokumenty do pobrania