8.05.2015 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL.Kilińskiego 4-6 w Lubinie - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 216

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu ceramicznego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kilińskiego 4-6 w Lubinie. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000

Dokumenty do pobrania