1.07.2015 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 230

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie projektu przebudowy dwóch klatek schodowych w celu zamontowania windy z poziomu -1 do poziomu 0 oraz rozbiórki istniejącej kładki na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 21-23 w Lubinie.

Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.
Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień-wrzesień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania zadania.

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 20 lipca 2015 r. do godziny 14:00.
Przed złożeniem oferty zapraszamy na teren Wspólnot w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót oraz do biura CZN O Lubin przy ul. Odrodzenia 1c/1 w Lubinie celem zapoznania się z dokumentacją techniczną budynku.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

Dokumenty do pobrania