22.07.2015 r. - Zapytanie ofertowe Lubin ul. Cedrowa 9-11, Cedrowa 13-15, Cedrowa 17-21

dok id: 233

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych na terenie Wspólnot Mieszkaniowych ul. Cedrowa 9-11, Cedrowa 13-15, Cedrowa 17-21 w Lubinie.

Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.

Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień-wrzesień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 07 sierpnia 2015 r. do godziny 14:00.
Przed złożeniem oferty zapraszamy na teren Wspólnot w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mateusz Grudziński tel. 503 188 028

Dokumenty do pobrania