22.07.2015 r. - Zapytanie ofertowe Lubin ul. Parkowa 21-23

dok id: 234

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie projektu przebudowy dwóch klatek schodowych w celu zamontowania windy z poziomu -1 do poziomu 0 oraz rozbiórki istniejącej kładki na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 21-23 w Lubinie.

Wyór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.

Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień-wrzesień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania zadania.

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 07 sierpnia 2015 r. do godziny 14:00.

Dokumenty do pobrania