20.08.2015 r. - Wykonanie termomodernizacji budynku Artyleryjska 7/11 C, Artyleryjska 7/11D, Artyleryjska 7/11E w Legnicy

dok id: 236

CZN Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Artyleryjska 7/11 C, Artyleryjska 7/11D, Artyleryjska 7/11E w Legnicy zaprasza do złożenia ofert na wykonanie termomodernizacji budynku. Oferta powinna zawierać zakres prac określonych w opisie technicznym i przedmiarze robót. Przewidywany termin wykonania prac wiosna 2016 roku. W celu uszczegółowienia oferty prosimy kontaktować się na wskazane numery: 503 188 001 lub 76 746 48 69. Termin składania ofert do 30.11.2015

Dokumenty do pobrania