22.08.2015 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. GÓRNICZA 2A-2H W LUBINIE

dok id: 237

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie: remontu parteru klatki B, wymiany uszkodzonych płytek przy wejściach do klatek oraz wykonanie nowego przewodu wentylacyjnego w kl. G Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Górnicza 2a-2h w Lubinie.

Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Dokumenty do pobrania