10.12.2015 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 1-3-5 w Lubinie - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 253

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie wymiany pionów instalacji gazowej na budynku ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin. w terminie do 26 lutego 2016 r. do godziny 14:00.

Dokumenty do pobrania