29.02.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. PARKOWA 21-23 W Lubinie - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 254

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu estakady wejściowej do budynku wraz z remontem barierek oraz wykonanie remontu podejścia do firmy DAFMAN wraz z remontem barierek oraz obudowanie ścian frontowych dolnych wejść do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 21-23 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie kwiecień - sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym).

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 9 maja 2016 r. do godziny 14:00.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Zygmunt Malinowski tel. 662 216 079 oraz Gabriela Dwojak tel. 505 496 926

Dokumenty do pobrania