14.03.2016 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE

dok id: 255

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej "ŻYTNIA 32" w Koszalinie, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie kompleksowego remontu budynku Wspólnoty, zgodnie z załączonym kosztorysem ślepym.

Oferta powinna zawierać:

  • kosztorys ofertowy
  • harmonogram robót wraz z przedziałem czasowym
  • termin gwarancji

Dopuszczony zamiennik Ceresitu to Deitermann.

Termin realizacji inwestycji: kwiecień - sierpień 2016r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze zarządcy, tj. Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, ul. Podgórna 4, 75 - 322 Koszalin (godziny otwarcia biura: poniedziałek: 9-17, wtorek - piątek: 7-15)

Termin składania ofert do: 29 marca 2016 roku.

Dokumenty do pobrania