17.05.2016 r. - Zapytanie ofertowe ul. Dworcowa 6-8-10 w Koszalinie

dok id: 262

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z 0.0. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dworcowej 6-8--10 w Koszalinie, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony ul. Dworcowej, zgodnie z załączonym kosztorysem.

Oferta powinna zawierać:

  • kosztorys ofertowy,
  • termin wykonania robót,
  • termin gwarancji.

Planowany termin realizacji inwestycji: lipiec - sierpień 2016.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze zarządcy, tj. Centrum
Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, ul. Podgórna 4, 75 - 322 Koszalin
(godziny otwarcia biura: poniedziałek: 9 - 17, wtorek - piątek: 7 - 15)

Termin składania ofert do: 31 maja 2016 roku.

Dokumenty do pobrania