23.05.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1-3-5 W LUBINIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 266

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany domofonów na budynku ul. M. Skłodowskiej - Curie 1-3-5 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:00.
Planowany termin prowadzenia robót: lipiec-wrzesień 2016 (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu oględzin.
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Gabriela Dwojak tel. 505 496 926 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania