23.05.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UL. GRODZKA 5-7, LUBIN

dok id: 279

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany domofonów na budynku ul. Grodzka 5-7 w Lubinie.

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 01 lipca 2016 r. do godziny 14:00 – wydłużenie terminu.

Planowany termin prowadzenia robót: lipiec-wrzesień 2016 (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu oględzin.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Gabriela Dwojak tel. 505 496 926 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

  • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
  • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
  • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
  • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z trzech zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową za prace ujęte w specyfikacji,
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Okres gwarancji,
  4. Referencje,
  5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
  6. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA :

1. Wymiana istniejących domofonów (centralki i słuchawki w mieszkaniach) na domofony z funkcją otwierania na kod, kluczami zbliżeniowymi.

Gabriela Dwojak

Dokumenty do pobrania