20.07.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ul. Bałtycka 1-7 w Koszalinie

dok id: 281

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bałtyckiej 1-7 w Koszalinie, pragnie zaprosić Państwa do złożenia oferty na wykonanie remontu klatek schodowych wraz z instalacją elektryczną. Jest to budynek 4 klatkowy i 4 piętrowy.
Oferta musi zawierać: kosztorys, gwarancję, termin wykonania. Dodatkowo można załączyć referencje.

W załączniku przesyłamy:

  • kosztorys nakładczy na remont klatek (do edycji w programie Rodos .rds),
  • kosztorys nakładczy na instalację elektryczną (do edycji w programie Norma .kst oraz .ath - import do większości programów kosztorysowych w tym Rodos),
  • projekt instalacji elektrycznej.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze zarządcy:
Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin
ul. Podgórna 4, 75 - 322 Koszalin
godziny otwarcia: poniedziałek: 7.00 - 17.00, wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

Termin składania ofert: do godziny 15.00 28 lipca 2016 roku (czwartek).

Dokumenty do pobrania