23.05.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 282

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany poziomu instalacji centralnego ogrzewania i wymianę zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania na budynku ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie. Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1, 59-300 Lubin w terminie do 16 sierpnia 2016 r. do godziny 14:00 ( wydłużenie terminu).

Planowany termin prowadzenia robót: sierpień/wrzesień 2016 (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś, tel. 503 188 000. Zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania