20.09.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. GRODZKA 5-7

dok id: 285

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany instalacji gazowej na budynku ul. Grodzka 5-7 w Lubinie (budynek 4 piętrowy - dwu klatkowy).
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 27 września 2016 r. do godziny 14:00.

Planowany termin prowadzenia robót: październik- grudzień 2016 (do uzgodnienia).
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania