14.09.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOŚCIUSZKI 22-22A

dok id: 286

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany instalacji gazowej na budynku ul. Kościuszki 22-22A w Lubinie (budynek dwu klatkowy).
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 27 września  2016 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: październik - grudzień 2016 (do uzgodnienia).
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania