29.09.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Trzebcz 46

dok id: 289

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym Trzebcz 46.
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 10 pażdziernika 2016 r. do godziny 14:00.

Planowany termin prowadzenia robót: październik- grudzień 2016 (do uzgodnienia). Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000, zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania