3.10.2016 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE

dok id: 290

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu elektrycznego w budynkach mieszkalnych i instalacji odgromowej w 46 budynkach 570 lokalach na terenie Lubina, Ścinawy, Chocianowa, Redków k/Głogowa, Czerniec k/Lubina, Tarnówek k/Polkowic - zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

  • cenę brutto za lokal
  • cenę brutto za instalację odgromową na jednym budynku
  • referencje
Termin wykonania przeglądów do 10.12.2016r.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp, z o, o, Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1, 59-300 Lubin w terminie do 18 października 2016 r. do godziny 14:00,
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503188000.
Zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania