14.11.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 1-3-5

dok id: 292

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania na budynku ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj. Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 15 grudnia 2016 r. do godziny 14:00.

Planowany termin prowadzenia robót: grudzień/styczeń 2016 (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu oględzin.
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000, zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania