8.12.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Lubin ul. Budziszyńska 35-37

dok id: 293

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej nawodnionej wraz instalacją elektryczną i hydroforową w budynku mieszkalnym przy ulicy Budziszyńskiej 35-37 w Lubinie.
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 29 grudnia 2016 r. do godziny 12:00.

Planowany termin prowadzenia robót: styczeń - marzec 2017r.

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania