16.01.2017 r. - ZARZĄDY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH UL. CEDROWA 9-11, 13-15, 17-21 Zapytanie Ofertowe

dok id: 304

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na budynku ul. Cedrowa 9-11, 13-15 i 17-19-21 w Lubinie (budynek 9-11 - 2 klatkowy, 4 piętra ; budynek 13-15 - 2 klatkowy, 4 piętra ; budynek 17-21 - 3 klatkowy, 4 piętrowy oraz teren wokół budynku, parking wraz ze śmietnikiem). Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie 21.02.2017r. do godziny 14:00.

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynków w celu dokonania oględzin.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pani Gabriela Dwojak tel. 505 496 926 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania