6.02.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. CEDROWA 17-21 59-300 LUBIN - Zapytanie Ofertowe

dok id: 306

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na projekt, wycenę i wykonanie renowacji terenów zielonych przy bloku mieszkalnym należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Cedrowej 17-21 w Lubinie.

Proponowany zakres prac:

  • likwidacja istniejących trawników
  • wykonanie nasadzeń drzew w odmianie karłowej i krzewów płożących
  • zabezpieczenie podłoża przed chwastami np. agrowłókniną
  • wyścielenie podłoża korą lub kamieniem ozdobnym (wycena w dwóch opcjach)

Ofertę należy złożyć do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin. W terminie do 20 lutego 2017 r. do godziny 14:00. przed złożeniem oferty zapraszamy do dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pani Gabriela Dwojak lub Pani Anna Konieczna-Sadowska

Dokumenty do pobrania