6.02.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. TRAUGUTTA 8 59-300 LUBIN - Zapytanie Ofertowe

dok id: 307

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie wymiany pionów instalacji gazowej wraz z instalacją w mieszkaniach w budynku przy ul. Traugutta 8 w Lubinie. Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin, w terminie do 20 lutego 2017r. do godziny 14:00.

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000.

Dokumenty do pobrania