6.02.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 1-3-5 - Zapytanie ofertowe

dok id: 308

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie remontu tablicy rozdzielczej elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie. Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy złożyć do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 20 lutego 2017 r. do godziny 14:00. przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000.

Dokumenty do pobrania