6.02.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. RYNEK 22, 59-300 LUBIN - Zapytanie ofertowe

dok id: 309

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego przebudowy i modernizacji pionów instalacji gazowej celem przeniesienia instalacji z mieszkań na klatkę schodową wraz z zakresem robót i kosztorysem inwestorskim.

Ofertę należy złożyć do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin, w terminie do 20 lutego 2017 r. do godziny 14:00, Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000.

Dokumenty do pobrania