22.03.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Głogów, Sikorskiego 35-37-39

dok id: 311

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie renowacji elewacji budynku mieszkalnego (trzyklatkowy, dwupiętrowy) przy ulicy Sikorskiego 35-37-39 w Głogowie.

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie z dopisem na kopercie remont elewacji-Głogów ul. Sikorskiego 35-37-39 do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w  terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: maj 2017 – czerwiec 2017r. (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000, zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania