1.03.2017 r. - Zapytanie ofertowe Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Młyńskiej 52 w Koszalinie

dok id: 312

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp . z o.o. oddział Koszalin działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 52 w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu elewacji budynku wspólnoty od ul. Młyńskiej.

Oferta powinna zawierać:

  • zakres prac określonychw przedmiarze
  • termin gwarancji

Termin wykonania: II połowa maja 2017 r. - lipiec 2017 r.
Wymagana jest wizja lokalna budynku w dzień deszczowy przed złożeniem oferty.

Specyfikacja materiałowa:
Farba STO Color Lotusan, podkład STO Hydrogrunt.

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w biurze lub wysłać na adres:
Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, ul. Podgórna 4/1a 75-322 Koszalin

(godziny otwarcia biura: poniedziałek: 9 - 17, wtorek - piątek: 7 - 15)

Termin składania ofert do: 24 kwietnia 2017 r.

Dokumenty do pobrania