3.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. H. Sawickiej 12ABCD w Koszalinie

dok id: 313

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. H. Sawickiej 12ABCD w Koszalinie, zwraca się z prośbą o złożenie oferty obejmującej:

  • budowę węzła c.w.u w budynku wraz z przebudową piwnic oraz rozprowadzenie instalacji c.w.u. i cyrkulacji do mieszkań,
  • wymianę instalacji elektrycznej WLZ na klatkach schodowych,
  • wymianę instalacji zimnej wody,
  • demontaż piecyków gazowych wraz z likwidacją podejścia instalacji gazowej,
  • wymianę gazomierzy,
  • wymianę pionów kanalizacji sanitarnej,

Wykonanie powyższych prac należy podzielić na dwa etapy:

  • I etap - termin wykonania do 10.12.2017 r. obejmujący: budowę węzła c.w.u w budynku wraz z przebudową piwnic oraz rozprowadzenie instalacji c.w.u. i cyrkulacji do mieszkań, wymianę instalacji elektrycznej WLZ na klatkach schodowych, wymianę instalaci zimnej wody, wymianę gazomierzy, wymianę pionów kanalizacji sanitarnej
  • II etap - termin wykonania po 02.01.2018 r. obejmujący demontaż piecyków gazowych wraz z likwidacją podejścia instalacji gazowej

Oferta powinna zawierać zakres prac określonych w przedmiarach.

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w biurze lub wysłać na adres:
Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin ul. Podgórna 4/la 75-322 Koszalin.
(godziny otwarcia biura: poniedziałek: 9 - 17, wtorek - piątek: 7 - 15)

Termin składania ofert do: 25.04.2017 r.

Uwaga:
Projekt techniczny do wglądu lub wypożyczenia w biurze CZN ewentualnie udostępniony mailowo w formacie PDF po zgłoszeniu takiej potrzeby

Dokumenty do pobrania