18.04.2017 r. - Zapytanie Ofertowe wspólnot mieszkaniowych Św. Trójcy 3/5A, Św. Trójcy 3/5B, Św. Trójcy 3/5C w Legnicy

dok id: 314

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych Św. Trójcy 3/5A, Św. Trójcy 3/5B, Św. Trójcy 3/5C w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na:
”Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku należącym do wspólnot mieszkaniowych Św. Trójcy 3/5A; Św. Trójcy 3/5B, Św. Trójcy 3/5C w Legnicy"

Dokumenty do pobrania