5.05.2017 r. - Rozeznanie Rynku - Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie

dok id: 320

Rozeznanie Rynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie
  ul. Bolka I Świdnickiego 15-23
  59-140 Chocianów
  NIP 5020101474
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie
  ul. Żeromskiego 13
  59-140 Chocianów
  NIP 6922324406
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie
  ul. Armii Krajowej 6-12
  59-140 Chocianów
  NIP 5020110705
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie
  ul. Wesoła 13-13A
  59-140 Chocianów
  NIP 5020111509
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie
  ul. Odrodzenia 1-11
  59-140 Chocianów
  NIP 5020101480
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie
  ul. Armii Krajowej 5-7
  59-140 Chocianów
  NIP 5020110378
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

 2. Opis projektu

  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych należącego do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Chocianów. Budynki zlokalizowane są przy ul. Bolka I Świdnickiego 15-23, ul. Armii Krajowej 6-12, ul. Żeromskiego 13, ul. Armii Krajowej 5-7, ul. Wesoła 13-13A, ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie w woj. dolnośląskim. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków.

  Termomodernizacja będzie w realizowana w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16

 3. Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich

  Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16:
  3 080 671,65 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 546 320,93PLN

 4. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie; ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie; ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie; ul. Wesołej 13-13A w Chocianowie; ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie; ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie, w ramach której wykonane zostaną:

  • - projekt budowlany z wytycznymi do BIOZ;
  • - projekt wykonawczy;
  • - przedmiary robót;
  • - kosztorysy inwestorskie;
  • - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

 5. Termin oraz miejsce składania ofert

  Oferty proszę złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: polkowice@czn.pl w terminie do dnia 12.05.2017 do godz. 23:59 z dopiskiem w temacie wiadomości „Odpowiedź na rozeznanie rynkowe pn. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”.

  Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania