5.05.2017 r. - Rozeznanie Rynku - Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie

dok id: 321

Rozeznanie Rynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 46, 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 47, 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 48, 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 49, 59-150 Grębocice

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 46, 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109866
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 47, 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109903
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 48, 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109889
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 49, 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109866
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

 2. Opis projektu
  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych należącego do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Grębocic .Budynki zlokalizowane są w Retkowie 46, Retkowie 47, Retkowie 48, Retkowie 49 w woj. Dolnośląskim. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Termomodernizacja będzie w realizowana w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0109/16
 3. Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich
  Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0109/16:
  649 703,96 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 552 248,34PLN
 4. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków mieszkalnych w Retkowie 46; Retkowie 47; Retkowie 48; Retkowie 49, w ramach której wykonane zostaną:

  • - projekt budowlany z wytycznymi do BIOZ;
  • - projekt wykonawczy;
  • - przedmiary robót;
  • - kosztorysy inwestorskie;
  • - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 5. Termin oraz miejsce składania ofert

  Oferty proszę złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: polkowice@czn.pl w terminie do dnia 12.05.2017 do godz. 23:59 z dopiskiem w temacie wiadomości „Odpowiedź na rozeznanie rynkowe pn. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”.

  Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania