8.05.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Plac Zjednoczenia 8 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 326

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wykonanie remontu dachu na budynku ul. Plac Zjednoczenia 8 w Ścinawie (budynek 3 piętrowy – jedno klatkowy).

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 26 maja 2017 r. do godziny 14:00.

Planowany termin prowadzenia robót: czerwiec - lipiec 2017 (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000, zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania