16.05.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach rozeznania rynku - Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie

dok id: 327

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w związku z rozeznaniem rynku nr RR/01/05/2017/CH/DP z dnia 05.05.2017r. na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej informuje, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 16.05.2017r. wyłoniono następującego wykonawcę:

  • PHU SOLID Waszewski Rafał

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania