17.05.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach rozeznania rynku - Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie

dok id: 329

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w związku z rozeznaniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej informuje, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 17.05.2017r. wyłoniono następującego wykonawcę:
PHU SOLID Waszewski Rafał

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.<.b>

Dokumenty do pobrania