7.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ul. Cedrowa 9-11, 13-15 i 17-21 w Lubinie

dok id: 343

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na budynku ul. Cedrowa 9-11,13-15 i 17-19-21 w Lubinie (budynek 9-11 - 2 klatkowy, 4 piętra; budynek 13-15 – 2 klatkowy, 4 piętra; budynek 17-21- 3 klatkowy, 4 piętrowy oraz teren wokół budynku, parking wraz ze śmietnikiem).

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin. w terminie do 20.06.2017r. do godziny 14:00.

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynków w celu dokonania oględzin.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pani Anna Sadowska tel. 506386535, zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania