19.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul . Kolejowa 25

dok id: 344

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – zbicia tynków z elewacji ze ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 25 w Chocianowie.
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie (z dopisem na kopercie remont – zbicie tynków ze ściany szczytowej budynku - Chocianów ul. Kolejowa 25), do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj. Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 26 czerwca 2017 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: lipiec 2017 – sierpień 2017 r. (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000
zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania