21.06.2017 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania: remont i docieplenie elewacji oraz wentylacja w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ul. Złotoryjskiej 94,94of

dok id: 345

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w uzgodnieniu z zarządem wspólnoty Złotoryjska 94,94of w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na:

  • wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych od frontu i od podwórza
  • remont elewacji frontowej w strefie cokołu w systemie tynków renowacyjnych
  • remont i docieplenie elewacji od podwórka (kamienica i oficyna) w systemie lekkim mokrym z zastosowaniem tynków mineralnych
  • montaż nawiewników i wyrzutni ściennych w strefie cokołu - wentylacja piwnicy

Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera bądź przekazana osobiście w biurze CZN ul. Gwiezdna 8/212, 59-220 Legnica
termin składania ofert upływa dnia 10.07.2017 r.
Osoba do kontaktu: Mieczysław Miś tel. 503 188 000.

Dokumenty do pobrania