10.07.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy z zapytania ofertowego ZO/109/2/6/2017-TB dla Wspólnot Mieszkaniowych w Retkowie nr 46, 47, 48, 49 59-150 Grębocice.

dok id: 385

W związku z postępowaniem ofertowym nr ZO/109/2/6/2017-TB z dnia 23.06.2017r. informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert, dnia 10.07.2017r. wyłoniono następującego dostawcę:

Firma Budowlana „Macio” Maciej Konieczny; ul. Ferrariego 31; 64-130 Rydzyna

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym –konkursy horyzontalne-nabór na OSI, Schemat: 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych) w ramach realizacji projektu pt. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”

Rozeznanie rynku zostało upublicznione poprzez:

  1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.czn.pl w dniach 23.06.2017-07.07.2017
  2. Zapytanie zostało rozesłane do trzech potencjalnych dostawców.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 07.07.2017r. wpłynęła 1 oferta.

  1. Firma Budowlana „Macio” Maciej Konieczny; ul. Ferrariego 31; 64-130 Rydzyna
  2. Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w rozeznaniu rynku oferta firmy Firma Budowlana „Macio” Maciej Konieczny uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

    Dokumenty do pobrania