5.09.2017 r. - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Koszalinie

dok id: 393

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Koszalinie, zaprasza Państwa do złożenia oferty na odmalowanie elewacji budynku Wspólnoty.
Do zapytania ofertowego został dołączony kosztorys nakładczy.

Wykonawca samodzielnie dokona wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robót przed przystąpieniem do wyceny i złożenia oferty.

Wybór wykonawcy zostanie dokonany na podstawie analizy złożonych ofert.

Złożona oferta powinna zawierać:

  • harmonogram robót,
  • termin gwarancji,
  • referencje.

Termin realizacji inwestycji: wrzesień – październik 2017r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze zarządcy, tj. Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, ul. Podgórna 4, 75 – 322 Koszalin (godziny otwarcia biura: poniedziałek: 9 – 17, wtorek – piątek: 7 – 15).

Termin składania ofert do: 13 września 2017 roku.

Dokumenty do pobrania